Hiển thị tất cả 34 kết quả

Thu mua máy tính cũ giá cao nhất khu vực tại Vĩnh Phúc
Kho hàng: còn hàng
Thu mua máy tính cũ giá cao nhất khu vực tại Vĩnh Phúc
Kho hàng: còn hàng
CARD PCI Express CNC Bo mạch điều khiển Ajinextek PCI-N404 PCI-N804  S/N2012070228 S/N2013010125 
Kho hàng: còn hàng
CARD PCI Express CNC Bo mạch điều khiển Ajinextek PCI-N404 PCI-N804  S/N2012070228 S/N2013010125 
Kho hàng: còn hàng
-16%
5.890.000
PC DESIGNER D114 (RYZEN 3 3200G/B450/8GB RAM/240GB SSD/500W)
5.890.000 đ
6.990.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D114 (RYZEN 3 3200G/B450/8GB RAM/240GB SSD/500W)
5.890.000 đ
6.990.000 đ
Kho hàng: còn hàng
6.250.000
PC DESIGNER D115 (RYZEN 5 4600G/B450/8GB RAM/240GB SSD/500W)
6.250.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.250.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D115 (RYZEN 5 4600G/B450/8GB RAM/240GB SSD/500W)
6.250.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.250.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-12%
7.560.000
PC DESIGNER D109 (I3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/RX 550/450W)
7.560.000 đ
8.590.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D109 (I3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/RX 550/450W)
7.560.000 đ
8.590.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-11%
8.190.000
PC DESIGNER D112 (RYZEN 5 5500/B450/8GB RAM/240GB SSD/RX 550/500W)
8.190.000 đ
9.190.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D112 (RYZEN 5 5500/B450/8GB RAM/240GB SSD/RX 550/500W)
8.190.000 đ
9.190.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-9%
8.600.000
PC DESIGNER D123 (I3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1650/550W)
8.600.000 đ
9.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D123 (I3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1650/550W)
8.600.000 đ
9.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-24%
8.690.000
PCDESIGNER D116 (RYZEN 5 5600G/B450/16GB RAM (2X8GB)/500GB SSD/550W)
8.690.000 đ
11.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PCDESIGNER D116 (RYZEN 5 5600G/B450/16GB RAM (2X8GB)/500GB SSD/550W)
8.690.000 đ
11.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-19%
9.590.000
PC DESIGNER D113 (RYZEN 5 5500/B450/8GB RAM/240GB SSD/RX 6500 XT/550W)
9.590.000 đ
11.800.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D113 (RYZEN 5 5500/B450/8GB RAM/240GB SSD/RX 6500 XT/550W)
9.590.000 đ
11.800.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-19%
9.590.000
PC DESIGNER D113 (RYZEN 5 5500/B450/8GB RAM/240GB SSD/RX 6500 XT/550W) (Sao chép test)
9.590.000 đ
11.800.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D113 (RYZEN 5 5500/B450/8GB RAM/240GB SSD/RX 6500 XT/550W) (Sao chép test)
9.590.000 đ
11.800.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-17%
9.600.000
PC DESIGNER D066 (I3-10105F/B560/8GB RAM/250GB SSD/T400 4GB/500W)
9.600.000 đ
11.499.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D066 (I3-10105F/B560/8GB RAM/250GB SSD/T400 4GB/500W)
9.600.000 đ
11.499.000 đ
Kho hàng: còn hàng
9.900.000
PC DESIGNER D124 (I5-10400F/B560/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1650/550W)
9.900.000 đ (Chưa gồm VAT)
9.900.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D124 (I5-10400F/B560/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1650/550W)
9.900.000 đ (Chưa gồm VAT)
9.900.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-19%

14.500.000
14.500.000 đ
18.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
14.500.000 đ
18.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-21%
15.200.000
PC DESIGNER D101 (I5-12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
15.200.000 đ
19.200.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D101 (I5-12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
15.200.000 đ
19.200.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-6%
15.300.000
PC DESIGNER D093 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
15.300.000 đ
16.300.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D093 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
15.300.000 đ
16.300.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-20%
15.590.000
PC DESIGNER D103 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
15.590.000 đ
19.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D103 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
15.590.000 đ
19.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-19%
16.900.000
PC DESIGNER D094 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
16.900.000 đ
20.900.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D094 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
16.900.000 đ
20.900.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-6%
17.100.000
PC DESIGNER D085 (I5-12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
17.100.000 đ
18.100.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D085 (I5-12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
17.100.000 đ
18.100.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-16%
17.190.000
PC DESIGNER D104 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
17.190.000 đ
20.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D104 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
17.190.000 đ
20.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-17%
17.990.000
PC DESIGNER D105 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
17.990.000 đ
21.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D105 (I5-13400/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
17.990.000 đ
21.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-20%
18.400.000
PC DESIGNER D106 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
18.400.000 đ
22.900.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D106 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/650W)
18.400.000 đ
22.900.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-5%
19.600.000
PC DESIGNER D087 (I5-12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
19.600.000 đ
20.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D087 (I5-12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
19.600.000 đ
20.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-15%
20.190.000
PC DESIGNER D107 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
20.190.000 đ
23.700.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D107 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/650W)
20.190.000 đ
23.700.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-33%
20.300.000
PC DESIGNER D091 (I5-13600K/B760/32GB RAM (2X16GB)/500GB SSD/RTX 3060 12GB/650W)
20.300.000 đ
30.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D091 (I5-13600K/B760/32GB RAM (2X16GB)/500GB SSD/RTX 3060 12GB/650W)
20.300.000 đ
30.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-16%
20.800.000
PC DESIGNER D120 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
20.800.000 đ
24.800.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D120 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
20.800.000 đ
24.800.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-5%
23.300.000
PC DESIGNER D098 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
23.300.000 đ
24.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D098 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/650W)
23.300.000 đ
24.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-15%
26.500.000
PC DESIGNER D121 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX A2000 6GB/650W)
26.500.000 đ
31.200.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D121 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX A2000 6GB/650W)
26.500.000 đ
31.200.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-16%
26.500.000
PC DESIGNER D099 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX A2000 6GB/650W)
26.500.000 đ
31.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D099 (I7-12700/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX A2000 6GB/650W)
26.500.000 đ
31.500.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-17%
28.600.000
PC DESIGNER D092 (I5-13600K/B760/32GB RAM(2X16GB)/500GB SSD/RTX A2000 6GB/650W)
28.600.000 đ
34.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D092 (I5-13600K/B760/32GB RAM(2X16GB)/500GB SSD/RTX A2000 6GB/650W)
28.600.000 đ
34.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-24%
42.000.000
PC DESIGNER D117 (RYZEN 7 7700X/B650/32GB RAM (2X16GB)/1TB SSD/RTX 4070/850W)
42.000.000 đ
55.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D117 (RYZEN 7 7700X/B650/32GB RAM (2X16GB)/1TB SSD/RTX 4070/850W)
42.000.000 đ
55.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-19%
48.500.000
PC DESIGNER D122 (I9-13900K/Z790/32GB RAM (2X16GB)/1TB SSD/RTX 4070/1000W)
48.500.000 đ
59.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D122 (I9-13900K/Z790/32GB RAM (2X16GB)/1TB SSD/RTX 4070/1000W)
48.500.000 đ
59.600.000 đ
Kho hàng: còn hàng
85.999.000
PC (I3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1050TI/550W)
85.999.000 đ (Chưa gồm VAT)
85.999.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC (I3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1050TI/550W)
85.999.000 đ (Chưa gồm VAT)
85.999.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-18%
94.000.000
PC DESIGNER D119 (RYZEN 9 7900X/X670/32GB RAM (2X16GB)/2TB SSD/RTX 4090/1200W)
94.000.000 đ
115.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D119 (RYZEN 9 7900X/X670/32GB RAM (2X16GB)/2TB SSD/RTX 4090/1200W)
94.000.000 đ
115.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
-17%
98.900.000
PC DESIGNER D118 (RYZEN 9 7950X/X670/32GB RAM (2X16GB)/2TB SSD/RTX 4090/1200W)
98.900.000 đ
119.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
PC DESIGNER D118 (RYZEN 9 7950X/X670/32GB RAM (2X16GB)/2TB SSD/RTX 4090/1200W)
98.900.000 đ
119.000.000 đ
Kho hàng: còn hàng
0987 644 987