Hiển thị 1–40 của 222 kết quả

Cáp Micro USB 2.0 OTG Ugreen 10396 Chính hãng
Kho hàng: còn hàng
Cáp Micro USB 2.0 OTG Ugreen 10396 Chính hãng
Kho hàng: còn hàng
Cáp USB 2.0 nối dài 0,5m chính hãng Ugreen 10313 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp USB 2.0 nối dài 0,5m chính hãng Ugreen 10313 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp sạc nhanh USB Type C dài 25cm Ugreen 60124 chính hãng
Kho hàng: còn hàng
Cáp sạc nhanh USB Type C dài 25cm Ugreen 60124 chính hãng
Kho hàng: còn hàng
Cáp USB 3.0 hai đầu đực dài 0,5m chính hãng Ugreen 10369 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp USB 3.0 hai đầu đực dài 0,5m chính hãng Ugreen 10369 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp sạc, dữ liệu USB Type-A 2.0 sang USB Type-C dài 1,5M Ugreen 60117 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp sạc, dữ liệu USB Type-A 2.0 sang USB Type-C dài 1,5M Ugreen 60117 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport to Displayport chuẩn 1.2 dài 1m hỗ trợ 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10244 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport to Displayport chuẩn 1.2 dài 1m hỗ trợ 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10244 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 2 đầu dương 1,5M hỗ trợ 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10245 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 2 đầu dương 1,5M hỗ trợ 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10245 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport sang Displayport dài 2m hỗ trợ 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10211 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport sang Displayport dài 2m hỗ trợ 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10211 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển Displayport sang HDMI chính hãng Ugreen 40362 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển Displayport sang HDMI chính hãng Ugreen 40362 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to DVI 24+5 âm chính hãng Ugreen 20405 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to DVI 24+5 âm chính hãng Ugreen 20405 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.4 dài 1m hỗ trợ 8K@60Hz chính hãng Ugreen 80390 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.4 dài 1m hỗ trợ 8K@60Hz chính hãng Ugreen 80390 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to HDMI hỗ trợ 4Kx2K chính hãng Ugreen 40363 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to HDMI hỗ trợ 4Kx2K chính hãng Ugreen 40363 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to Displayport dài 3m 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10212 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to Displayport dài 3m 2K*4K@60Hz 28AWG Ugreen 10212 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.2 to HDMI dài 1,5m hỗ trợ 4K*2K Ugreen 10239 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.2 to HDMI dài 1,5m hỗ trợ 4K*2K Ugreen 10239 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.4 dài 2m hỗ trợ 8K@60Hz chính hãng Ugreen 80392 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.4 dài 2m hỗ trợ 8K@60Hz chính hãng Ugreen 80392 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to Displayport dài 5m 2K*4K@30Hz 28AWG Ugreen 10213 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to Displayport dài 5m 2K*4K@30Hz 28AWG Ugreen 10213 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to VGA chính hãng Ugreen 20415 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport to VGA chính hãng Ugreen 20415 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport sang DVI 24+1 dài 1.5M Ugreen 10243 chính hãng
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport sang DVI 24+1 dài 1.5M Ugreen 10243 chính hãng
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.2 to HDMI dài 2m hỗ trợ 4K*2K Ugreen 10202 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.2 to HDMI dài 2m hỗ trợ 4K*2K Ugreen 10202 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport sang Displayport dài 1,5m chuẩn 1.2 hỗ trợ 4k*2K@60Hz 28AWG Ugreen 30119 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport sang Displayport dài 1,5m chuẩn 1.2 hỗ trợ 4k*2K@60Hz 28AWG Ugreen 30119 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport sang VGA dài 2m Ugreen 10235
Kho hàng: còn hàng
Cáp chuyển đổi Displayport sang VGA dài 2m Ugreen 10235
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.4 dài 5m hỗ trợ 8K@60Hz chính hãng Ugreen 80394 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport 1.4 dài 5m hỗ trợ 8K@60Hz chính hãng Ugreen 80394 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport to DVI 24+1 dài 8m chính hãng Ugreen 10224
Kho hàng: còn hàng
Cáp Displayport to DVI 24+1 dài 8m chính hãng Ugreen 10224
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng Cat7 vỏ bọc Nylon dài 1,5M băng thông 10Gbps 600MHZ Ugreen 80422 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng Cat7 vỏ bọc Nylon dài 1,5M băng thông 10Gbps 600MHZ Ugreen 80422 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 3M Ugreen 11232 màu vàng cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 3M Ugreen 11232 màu vàng cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 1m chính hãng Ugreen 11201 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 1m chính hãng Ugreen 11201 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 2m Ugreen 20160
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 2m Ugreen 20160
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 2m chính hãng Ugreen 70334 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 2m chính hãng Ugreen 70334 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 5m chính hãng Ugreen 50176 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 5m chính hãng Ugreen 50176 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng Cat7 vỏ bọc Nylon dài 1M băng thông 10Gbps 600MHZ Ugreen 80421 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng Cat7 vỏ bọc Nylon dài 1M băng thông 10Gbps 600MHZ Ugreen 80421 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn dẹt Cat8 dài 3m Ugreen 10982 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn dẹt Cat8 dài 3m Ugreen 10982 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 20m chính hãng Ugreen 11206 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 20m chính hãng Ugreen 11206 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 tròn dài 30m chính hãng Ugreen 20168 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 tròn dài 30m chính hãng Ugreen 20168 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 tròn dài 40m chính hãng Ugreen 20169 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat6 tròn dài 40m chính hãng Ugreen 20169 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng S/FTP CAT6 cuộn dài 305m chính hãng Ugreen 70317 Cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng S/FTP CAT6 cuộn dài 305m chính hãng Ugreen 70317 Cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cuộn cáp mạng Cat7s FTP băng thông 10GB 23AWG dài 50M Ugreen 20515 cao cấp (Màu Xám)
Kho hàng: còn hàng
Cuộn cáp mạng Cat7s FTP băng thông 10GB 23AWG dài 50M Ugreen 20515 cao cấp (Màu Xám)
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng CAT5E U/UTP cuộn dài 305m 8P8C 24AWG 350MHz Ugreen 60547 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng CAT5E U/UTP cuộn dài 305m 8P8C 24AWG 350MHz Ugreen 60547 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng Cat8 đúc sẵn bọc dù dài 20M Ugreen 30800 cao cấp Mã sản phẩm: 30800
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng Cat8 đúc sẵn bọc dù dài 20M Ugreen 30800 cao cấp Mã sản phẩm: 30800
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 15m tròn chính hãng Ugreen 11274 Cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 15m tròn chính hãng Ugreen 11274 Cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Bộ chuyển tín hiệu 2 máy tính dùng 1 màn hình KVM Switch HDMI, USB Ugreen 90478 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
Bộ chuyển tín hiệu 2 máy tính dùng 1 màn hình KVM Switch HDMI, USB Ugreen 90478 cao cấp
Kho hàng: còn hàng
0987 644 987